En er is al veel gebeurd.

Sinds het eerste overleg is er veel gebeurd. Ten eerste zijn er 2 teamleden afgevallen. 1 vanwege zijn werk, de ander om persoonlijkere redenen. 'Gelukkig' zijn er al 3 leden van het team die vrij hebben gekregen, ons laatste lid is nog aan het kijken of hij alle visums voor elkaar kan krijgen. Deze veranderingen... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑